Kategorie

Polityka prywatności

powrót
 1. Informacje ogólne o Ochronie danych osobowych
 1. Leja Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Leja Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) w zakresie danych związanych z korzystaniem ze strony Internetowej (pliki cookies) oraz danych przekazanych przez Państwa w celu utworzenia konta na  naszym portalu (System-panel klienta)  oraz w związku z realizacją zawartych umów.  ADO Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.
 3. Leja Sp.j. nie przetwarza Państwa danych w sposób zautomatyzowany, nie dokonuje profilowania, nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom. Nie przetwarza również danych wrażliwych ani danych dzieci.
 4. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 1. Polityka plików cookie
  1. Informacje ogólne. Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Państwa urządzeniu przez odwiedzane strony internetowe. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Leja Spółka jawna wykorzystuje wyłącznie pliki Cookies techniczne, które  są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Dzielą się one na pliki cookies stałe które, jak sama nazwa wskazuje, na dłużej pozostają w przeglądarce i zachowują informacje o np. optymalnym dla Państwa układzie strony oraz na pliki cookies sesyjne, które pojawiają się jedynie wtedy, gdy korzysta się z przeglądarki. Znikają one zaraz po zamknięciu strony; są to pliki niezbędne do prawidłowego działania niektórych funkcji.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są przez stronę Internetową www.leja.com.pl wyłącznie w celu utrzymania sesji kiedy odwiedzacie Państwo stronę  i logujecie się do portalu, a także w celu zapewnieniu odpowiedniego  wyświetlania strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia Państwo korzystacie. 
  3. Leja Spółka jawna nie wykonuje w związku z tymi plikami żadnych operacji, w szczególności nie wykorzystuje plików cookies w celach marketingowych ani analitycznych. Nikomu nie udostępnia plików cookies.
  4. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą dostępnych opcji przeglądarkowych. Wedle naszej wiedzy każda z przeglądarek Internetowych posiada opcje usunięcia plików cookies i w każdej chwili mogą Państwo skorzystać z tej możliwości, Przykładowo:
  5. Aby usunąć pliki cookie w przeglądarce Google Chrome, należy wejść w menu opcji znajdujące się w prawym, górnym rogu (oznaczone trzema kropeczkami) i wybrać opcję "Historia". Wówczas pojawi nam się osobna karta, która pokaże przeglądane dotychczas witryny. W lewym, górnym rogu znajdziemy opcję "Wyczyść dane przeglądania". Klikamy w nią, a następnie w nowo wyświetlonym oknie zaznaczamy box "Pliki cookie i inne dane witryn". W górnej części tego okna znajdziemy również opcję czyszczenia danych z konkretnego okresu. Możemy tu wybrać czyszczenie danych sprzed ostatniej godziny, tygodnia bądź od samego początku korzystania.
  6. Aby usunąć pliki cookie w przeglądarce Microsoft Edge  należy wejść w menu opcji znajdujące się w prawym, górnym rogu (oznaczone trzema kropeczkami) i wybrać opcję Ustawienia. Następnie należy wybrać okienko „wyczyść dane przeglądania” i zaznaczyć odpowiednie dane do usunięcia, tj. pliki cookie i zapisane dane witryn Internetowych.

5)         Administratorem strony Internetowej www.leja.com.pl jest Leja Spółka jawna, ul. Męcińskiego 26, Wrocław

 

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przetwarzając Państwa dane osobowe dbamy o przestrzeganie zasad wynikających z RODO, w szczególności o:
  1. Legalność – dbałość o ochronę prywatności i przetwarzanie danych zgodnie z prawem;
  2. Bezpieczeństwo – zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych;
  3. Adekwatność i minimalizacja – przetwarzanie takiej ilości danych, jaka jest niezbędna do realizacji celów, np. wykonania umowy.
  4. Zapewnienie praw Jednostki − umożliwienie osobom, których dane dotyczą, wykonywania ich praw w zakresie przetwarzanych danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
  5. Czasowość – przetwarzanie danych przez taki okres, jaki jest niezbędny lub wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż jest to potrzebne lub wymagane.
  6. Prawidłowość – przetwarzanie w taki sposób, aby zachować prawidłowość danych.
 2. Klauzule informacyjne

Przetwarzamy Państwa dane związane z realizacją umowy oraz dane znajdujące się w naszym systemie na stronie Internetowej – w panelu klienta. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące:

 1. Umowy. Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez Państwa w celu realizacji zawartej pomiędzy nami umowy. Na przetwarzanie tych danych nie jest potrzebna Państwa zgoda, jeżeli nie chcą Państwo podać powyższych danych, zawarcie umowy nie będzie możliwe. Dane obejmują: nazwę firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres siedziby, adres do wysyłki, NIP. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji umowy jaką zawarliśmy z Państwem oraz w celach wynikających z ustaw podatkowych. Dane udostępniamy kurierom w celu wykonania dostawy oraz, w zakresie  wynikającym z faktury, podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz obsługę księgową. Dane są przetwarzane przez okres wymagany przepisami podatkowymi oraz przez okres niezbędny dla ochrony i dochodzenia roszczeń. Przetwarzanie danych związanych z zawarciem i realizacją umowy  nie podlega możliwości żądania usunięcia tych danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, czy żądaniu ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania błędnych danych, uzupełnienia niekompletnych danych oraz otrzymania kopii danych, przy czym pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie.
 2. Systemu – Panel Klienta na stronie Internetowej. Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez Państwa w procesie rejestracji przy zakładaniu konta, tj.: E-mail, imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej, dane firmy : nazwę, NIP,  adres siedziby oraz adres dostawy. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, podobnie jak założenie konta. Dane są przetwarzane w celu ułatwienia Państwu stałej współpracy z nami, w szczególności zamawiania produktów i wyświetlania historii Państwa Zamówień. Dane są przetwarzane na podstawie zgody, którą możecie Państwo w każdej chwili wycofać usuwając konto poprzez kliknięcie na swoim profilu na przycisku „usuń konto”. Mają Państwo pełen  dostęp do swoich danych w Systemie, w szczególności mogą Państwo uaktualnić i sprostować swoje dane oraz pobrać ich kopię.  Mają Państwo prawo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania tych danych, co spowoduje również ograniczenie dostępu do Panelu Klienta, ale dane nie zostaną usunięte. Dane w Systemie są przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie i usunięcia konta.

3.         Bezpieczeństwo. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dane w naszej firmie przetwarzają wyłącznie upoważnione osoby oraz obsługa księgowa. Nie udostępniamy danych podmiotom trzecim. Nie wykorzystujemy danych w innym celu niż zostały zebrane.

IV.      KONTAKT

W razie pytań i wniosków dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

Leja Sp.j.

Ul. Męcińskiego 26

Wrocław

e-mail bosch@leja.com.pl

tel. 713392725

Proszę czekać, trwa ładowanie...